ESA

ESA är en förkortning på Elsäkerhetsanvisningarna och Elsäkerhetsanvisningarna är elbranschens egna säkerhetsinstruktioner som bygger på Elsäkerhetsverkets föreskrifter och på standarden SS-EN 50110-1. Syftet med ESA är att minska risken för skador på grund av elolyckor.

Utbildningar som bygger på Elsäkerhetsanvisningarna

ENLIGT ELSÄKERHETSANVISNINGARNA


INSTRUERAD

PERSON
KRAVUTBILDNING

Ska man utföra icke elektriska arbeten i miljöer där det finns elektrisk fara så ska man ha vissa grundkunskaper vilket man får med denna utbildning.

ENLIGT ELSÄKERHETSANVISNINGARNA


FACKKUNNIG REPETITION
KRAVUTBILDNING

Repetitionsutbildning som ska göras vart 3:e år. Vänder sig till fackkunniga.

ENLIGT ELSÄKERHETSANVISNINGARNA


ELSÄKERHET VID ARBETE

KRAVUTBILDNING

För den som sköter en elektrisk anläggning. Kalla även EVA.

ESA är framtaget av Energiföretagen och Energiföretagen är en branschorganisation som samlar ungefär 400 företag vilka producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Enligt arbetsmiljölagen så är arbetsgivaren skyldig att informera och utbilda arbetstagarna om de risker som finns i arbetet och hur de ska undvikas. ESA är en anvisning som uppfyller myndighetens förskrift och SS-EN 50110-1. För de allra flesta som arbetar inom elbranschen är ESA grunden för det säkra arbetet inom el.

esa 17